Neden 7işlem?

Cevabı basit, ücret/icraat kıyaslamasında bizden daha iyisi olmadığı için.

Yaptığımız işleri en iyi şekilde yaparken, her daim arkanıza güçlü bir ekibin varlığını hissetmenizi sağlayıp, işletmenizin büyümesi için gerekli adımları güvenle atmanızı sağladığımız için.

Sırdaşlık

Kurumumuz hiç bir noktada referans vermeyi kabul etmez. Referans vermenin bile müşterimiz olan işletmenin sırlarının korunmasında zaafiyet oluşturacağını biliriz.

Ne pozisyon ve konum olursa olsun çalıştığımız işletmelerin önemine bakılmaksızın tüm sırlarını özel mahrem bilgilerimiz gibi koruruz.

Devlet dahil hiç bir kurum veya kişi ile hiç bir şart altında paylaşmayız. Paylaşmamayı tüm çalışanlarımız taahhüt ederek iş başı yaparlar.

Dürüstlük

Kurumumuz başarıya ulaşılmasında ve başarının topluma bir değer olarak dönmesinde dürüstlüğün olmazsa olmaz şart olduğu bilincindedir.

İş hayatımızın her noktasında çalışanlarımız dürüstlüğe ve insana saygıda kusur etmeme felsefesini benimser.

Yeditepe ve çalışanları ne şart olursa olsun dürüstlükten asla taviz vermez. Taviz verilmesi beklentisinde olan işletmelerle derhal iş ilişkilerini sona erdirir.

Güven & İşbirliği

Kurumumuz hem takım, hem de birey bazında öz güvene sahip çalışanlardan oluşmaktadır.

Kurumumuz ile müşterilerimiz arasında güvene dayalı iş birlikleri yapılır. Kurumumuza karşı güvensizliğin hissedildiği herhangi bir noktada iş birliği yaptığımız müşterimizle iş ilişkilerimizi derhal sona erdiririz.

Beni değil bizi benimseme

Her çalışanımızı kendimizin bir parçası gibi görürken hizmet verdiğimiz her işletmeyi, işletmemizin bir parçası olarak görürüz.

Hizmet verdiğimiz işletmenin kazancını kazancımız, zararını da zararımız olarak değerlendiririz.

İnsana Saygı & İnsana Yatırım

Birey ve takım olarak birbirimizi dinler, fikirlere yapıcı yaklaşır, ortaya çıkan her tür görüşü değerlendirir ve önemseriz.

İnsana saygı odaklı bir işletmenin gelişim içinde olacağını kabul ederiz.

İnsana yapılan yatırımın ise, işletmenin kalite ve verim düzeyinde en önemli etken olduğuna inanırız.

Türkçe